Når det sker at en person er havnet i en situation, hvor det kan være en løsning med anbringelse eller længerevarende ophold på en behandlingsinstitution, er det vigtigt med en grundig vejledning og gensidig forståelse.

At bo på en behandlingsinstitution er ikke noget der er en ønskesituation for nogen. Ofte kan det være en nødvendighed, fordi der er sket noget i livet som ikke er godt, eller der er nogle ulykkelige omstændigheder, der gør, det kan være nødvendigt i en periode, for at få støtte og forståelse, til at komme igennem en svær periode.

For at undgå endnu et nederlag, vil det være et ønske og endog et krav, at der er gensidig forståelse for hvilke krav der stilles, for at være i et længerevarende, eller kortvarigt, ophold på behandlingsinstitution. At starte et ophold med trods og modstand på livet, vil ikke føre til noget godt.

Det sociale liv på en behandlingsinstitution er en meget vigtig faktor for de unge under 18. De får nye venner som er samme sted i livet med lignede udfordringer. Sammen kan de ofte løfte i flok, og der er meget god støtte at finde. Ofte er det venskaber der bliver knyttet, som varer langt ind i fremtiden.

Der er flere parameter der gør sig gællende for et succes fuldt ophold. Nogle af disse ting kan Intuitionen Stationen være med til at bringe. Her er en liste med nogle af nøgleordene for et ophold.

 • Støtte
 • Hjælp
 • Målrettet
 • Ro
 • Overskud
 • Forståelse
 • Tryghed
 • Samtale

De unge personer der kommer til behandlingsinstitutionen, vil blive stillet over for nogle krav. Nogle helt almindelige krav, hvor vi i fællesskab løser de daglige opgaver. Andre krav er mere af mental, eller psykisk karakter. De mest gængse, som vi vil være støttende omkring, og hjælpe med er

Behandlingsinstitution

En forståelse omkring:

 • Ønske om forandring
 • Åbenhed omkring at se problemerne.
 • Villighed til at gøre noget nyt.

 

Når disse ting er tilstede er der de bedste muligheder for en ny start på livet, hvor der er en fremtid med muligheder og lys.