På Stationen, et bosted for udsatte unge, har vi 30 års erfaring i arbejdet med udsatte unge. Der stilles helt særlige krav for at kunne vinde de unges tillid, og komme ind bag facaden.

Der er mange udfordringer forbundet med det umiddelbare nederlag, en familie vil opleve med det at skulle arbejde med udsatte unge, specielt når det er deres egne børn. Men det er ikke et nederlag, at erkende problemerne er blevet for store. Tværtimod er det en styrke at kunne se problemerne i øjnene, og tage fat for at arbejde mod en forandring. Derudover er der en masse styrke i at spørge om hjælp.

Der er forskellig årsager der ofte er indblandet i en anbringelse, af unge under 18, uden for hjemmet. De mest almindelige årsager kan være, med meget komplekse problemstillinger, hvor der i hjemmet kan være problemer med:

 • Alkohol.
 • Stofmisbrug.
 • Sygdom.
 • Tragiske hændelser, dødsfald eller lignende.
 • Traumer i forbindelse med seksuelle overgreb
 • Omsorgssvigt

Arbejde med udsatte unge

En opvækst i et hjem der er præget af misbrug eller andet, vil ofte medføre nogle handlemåder, og mønstre, som kan stå i vejen, for at livet kan folde sig ud. De ting der udvikler sig er ofte en overlevelsesstrategi, for at glemme eller gemme, de reelle problemer. Det der sker er ikke et bevidst valg, men mere en underliggende metode vi alle har indbygget for at overleve.

Det kan give sig til udtryk på forskellig måder.

 • Indelukket adfærd.
 • Dårligt selvværd.
 • Udad reagerende.
 • Adfærdsmæssige problemer.
 • Psykiske, sociale, problemer.

Det sociale liv på en døgninstitution er en meget vigtig faktor for arbejdet med udsatte unge under 18. De får nye venner, som er samme sted i livet, med lignede udfordringer. Sammen kan de ofte klare meget mere end de troede, og der er meget god støtte at finde, blandt de andre. Ofte er det venskaber der bliver knyttet, som varer langt ind i fremtiden.

For dem der har prøvet at stå et sted i livet hvor det ikke med egen hjælp står til at ændre vil, et ophold behandlinginstitution være med til at kunne forandre og give mulighed for at kunne se en anden vej.