Der skal ikke være nogen tvivl om at en anbringelse af børn uden for hjemmet ikke er noget en familie ønsker. Det kan være en svære og modstridende beslutning at sige ja til.

Der kan være situationer hvor en anbringelse af børn uden for hjemmet er den rigtige løsning. For at hjælpe samlet til at alle kan komme videre.

Der er mange udfordringer forbundet med det umiddelbare nederlag, en familie vil opleve med det. Men det er ikke et nederlag, at erkende problemerne er blevet for store. Tværtimod er det en styrke at kunne se problemerne i øjnene, og tage fat for at arbejde mod en forandring.

Der er forskellig årsager der ofte er indblandet i en anbringelse af unge under 18 uden for hjemmet. Der mest sete årsager kan være meget komplekse problemstillinger hvor der i hjemmet kan være problemer med

 • Alkohol.
 • Stofmisbrug.
 • Sygdom.
 • Tragiske hændelser, dødsfald eller lignende.
 • Traumer i forbindelse med seksuelle overgreb
 • Omsorgssvigt

En opvækst i et hjem der er præget af misbrug eller andet, vil ofte medføre nogle handle måder og mønstre som kan stå i vejen for at livet kan folde sig ud. De ting der udvikler sig er ofte en overlevelsesstrategi for at glemme eller gemme de reelle problemer. Det der sker er ikke et bevidst valg, men mere en underliggende metode vi alle har indbygget for at overleve.

Anbringelse af børn udenfor hjemmet

Det kan give sig til udtryk på forskellig måder.

 • Indelukket adfærd.
 • Dårligt selvværd.
 • Udad reagerende.
 • Adfærdsmæssige problemer.
 • Psykiske, sociale, problemer.

På opholdssted Stationen er der over 30 års erfaring med anbringelse af børn og unge under 18 uden for hjemmet, og samtidig håndtering af de udfordringer og problematikker der opstår.